Traducions Claro
British flag linked to English webpage
[In English]
Traducións Claro
fotografía dun libro

Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña
Currículo

Son licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. Máster en Tradución Audiovisual.
Participei na tradución e publicación de Conto Gallego de Rosalía de Castro. Tamén colaborei na tradución de varias series para a televisión, ademáis de vairias obras literiarias.


[Volver ao menú principal]

Linguas

As miñas linguas de traballo son o galego e o castelán como linga A;  inglés, portugués e, en ocasións, coreano como lingua B.[Volver ao menú principal]
Tipoloxía de textos

Estou especializada na tradución de textos literarios e de contido audiovisual.[Volver ao menú principal]
Prazos de entrega

As traducións ordinarias entregarnse nun prazo máximo dunha semana, mentres que as traducións urxentes entregaranse nun prazo de tres días.[Volver ao menú principal]
Prezos

O prezo é de 0,3 euros por palabra traducida. No caso de que se trate dunha tradución urxente o prezo será de 0,5 euros.


[Volver ao menú principal]
Ferramentas en liña

DRAG: dicionario de monolingüe de galego da Real Academia Galega 

Collins: dicionario monolingüe de inglés de Collins

Gaio: tradutor automático de Gaio

Interbusca: tradutor automtático entre galego e inglés de Interbusca

[Volver ao menú principal]Para contactar conmigo podedes escribir a: